CHP'den Yunusemre Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak, Sayıştay'ın Yunusemre Belediyesi raporuna ilişkin Manisa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Reklam
CHP'den Yunusemre Belediyesi Hakkında Suç Duyurusu
23 Aralık 2020 - 12:20 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 - 12:29

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak'ın açıklaması şu şekilde:

"Mehmet Çerçi yönetimindeki Belediye tarafından 2019 yılı içerisinde; 06.03.2019 tarihinde 10.000.000 TL, 31.05.2019 tarihinde 3.000.000 TL, 27.06.2019 tarihinde 2.000.000 TL, 01.08.2019 tarihinde 15.000.000 TL ve 30.09.2019 tarihinde 3.000.000 TL olmak üzere toplamda 5 defa iç borçlanmaya gidilmiştir.

Belirtmek gerekir ise; Belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde onunu geçen tutarda borçlanmaya gittiği, ancak bu borçlanma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının alınmadığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinde, belediyelerin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanma yapabileceği düzenlenmiştir. Bununla beraber söz konusu maddenin devamında borçlanmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiş ve bu hükümlere aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Bahsi geçen maddenin “e” fıkrasında ise; toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.” denilerek, belediyelerin iç borçlanma işlemlerini hangi usuller yoluyla yapabilecekleri ifade edilmiştir.

Belediye yukarıda belirtilen hüküm gereği, 2019 yılında en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin (en son bütçe geliri 2018 yılı : 131.996.101,13-TL) yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının (163.318.775,92-TL) toplam yüzde onuna (16.331.877,59-TL’na) kadar olan iç borçlanma işlemlerini belediye meclisinin kararı ile yapabilecektir. Bu tutarı aşan iç borçlanma işlemlerinde ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı gerekmektedir.

Belediye tarafından 2019 yılı içerisinde; 06.03.2019 tarihinde 10.000.000 TL, 31.05.2019 tarihinde 3.000.000 TL, 27.06.2019 tarihinde 2.000.000 TL, 01.08.2019 tarihinde 15.000.000 TL ve 30.09.2019 tarihinde 3.000.000 TL olmak üzere toplamda 5 defa iç borçlanmaya gidilmiştir. Belediyenin, yüzde onluk sınırı 01.08.2019 ve 30.09.2019 tarihli borçlanma işlemlerinde aştığı, buna rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli onay alınmaksızın iç borçlanma yapıldığı SAYIŞTAY tarafından tespit edilmiştir. Belediyenin yüzde 10’luk sınırı aşan borçlanma işlemlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Sayıştay raporu uyarınca açık bir şekilde usul ve yasalara aykırı davranılarak kamu zararına neden olunmuştur. Bu sebeple Belediye Başkanı Mehmet ÇERÇİ ve yapılacak soruşturmada tespit edilecek başkaca sorumlular açısından “ Görevi kötüye kullanma” suçunun unsurları oluşmuştur."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum